‹ وضعیت قبلی [7]

8 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل
تاریخ : 1392/06/19

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل

چاپی : P-106.pdf P-106.pdf تاریخ سند : 1392/06/19 شماره چاپ : 741

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 540، 326، 119، 288

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/06/19

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 2

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
812641 مجتبی رحماندوست مجتبی رحماندوست تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
812627 حسین طلا حسین طلا تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم