[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1392/06/31 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/06/31

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده

چاپی : I-358.pdf I-358.pdf دست‌نویس : ID-358.pdf ID-358.pdf تاریخ سند : 1392/07/09 شماره چاپ : 749

توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1392/06/31 به تصویب نرسید.