[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه جز (1-5) قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/07/16 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/07/16

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه جز (1-5) قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور

دست‌نویس : ID-371.pdf ID-371.pdf تاریخ سند : 1392/07/27 شماره چاپ : 785