[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح نحوه تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/07/30 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/07/30

نسخه چاپی

عنوان : طرح نحوه تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب

چاپی : I-379.pdf I-379.pdf دست‌نویس : ID-379.pdf ID-379.pdf تاریخ سند : 1392/08/07 شماره چاپ : 803

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/07/30 به تصویب نرسید.