‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ : 1392/07/30

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده

چاپی : C1-358.pdf C1-358.pdf تاریخ سند : 1392/08/20 شماره چاپ : 825

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 749