[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/08/28 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/08/28

نسخه چاپی

عنوان : طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند

چاپی : I-390.pdf I-390.pdf دست‌نویس : ID-390.pdf ID-390.pdf تاریخ سند : 1392/09/12 شماره چاپ : 837

توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/08/28 به تصویب نرسید.