[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/09/02

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : P-125.pdf P-125.pdf تاریخ سند : 1392/09/02 شماره چاپ : 849

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 839، 348، 168، 337

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/09/02

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
760213 حسین مظفر حسین مظفر تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم