[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه ماده (45) و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/09/03

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه ماده (45) و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-398.pdf I-398.pdf دست‌نویس : ID-398.pdf ID-398.pdf تاریخ سند : 1392/09/12 شماره چاپ : 852