[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری
تاریخ : 1392/09/09

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری

چاپی : P-324.pdf P-324.pdf تاریخ سند : 1392/09/09 شماره چاپ : 856

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 621

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/09/09

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 5

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) دهم
761192 احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی اصفهان (اصفهان) دهم
812627 حسین طلا حسین طلا تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
813384 سید شکرخدا موسوی سید شکرخدا موسوی خوزستان (اهواز) نهم
760156 ابراهیم کارخانه ابراهیم کارخانه همدان (همدان) نهم