[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح واگذاری باشگاه های ورزشی از طریق مزایده
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/09/12 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/09/12

نسخه چاپی

عنوان : طرح واگذاری باشگاه های ورزشی از طریق مزایده

چاپی : I-404.pdf I-404.pdf دست‌نویس : ID-404.pdf ID-404.pdf تاریخ سند : 1392/10/03 شماره چاپ : 871

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/09/12 به تصویب نرسید.