[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1392/10/01 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/10/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل

چاپی : I-416.pdf I-416.pdf دست‌نویس : ID-416.pdf ID-416.pdf تاریخ سند : 1392/10/16 شماره چاپ : 896

توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1392/10/01 به تصویب نرسید.