[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرها

نسخه چاپی

عنوان : طرح ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرها

چاپی : I-401.pdf I-401.pdf تاریخ سند : 1392/09/24 شماره چاپ : 860