[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/03/20

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C1-320.pdf C1-320.pdf تاریخ سند : 1392/03/20 شماره چاپ : 614

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 613، 612