[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه بند (66) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
توضیحات : دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 92/10/17 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1392/10/17

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه بند (66) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

چاپی : I-425.pdf I-425.pdf دست‌نویس : ID-425.pdf ID-425.pdf تاریخ سند : 1392/12/05 شماره چاپ : 913

توضیحات : دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 92/10/17 به تصویب نرسید.