‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح کاهش آلودگی هوای کشور
تاریخ : 1392/10/25

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح کاهش آلودگی هوای کشور

چاپی : P-241.pdf P-241.pdf تاریخ سند : 1392/10/25 شماره چاپ : 920

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 463

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/10/25

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 2

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم
813416 عباس پاپی زاده بالنگان عباس پاپی زاده بالنگان خوزستان (دزفول) دهم