‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند
تاریخ : 1392/10/25

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند

چاپی : P-245.pdf P-245.pdf تاریخ سند : 1392/10/25 شماره چاپ : 918

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 473

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/10/25

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 3

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) دهم
811830 رسول خضری رسول خضری آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر) دهم
813416 عباس پاپی زاده بالنگان عباس پاپی زاده بالنگان خوزستان (دزفول) دهم