[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/11/08 به تصویب رسید.
تاریخ : 1392/11/08

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

چاپی : I-432.pdf I-432.pdf دست‌نویس : ID-432.pdf ID-432.pdf تاریخ سند : 1392/11/29 شماره چاپ : 936

توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1392/11/08 به تصویب رسید.