[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/12/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-435.pdf I-435.pdf دست‌نویس : ID-435.pdf ID-435.pdf تاریخ سند : 1392/12/18 شماره چاپ : 959