[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/01/24 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1393/01/24

نسخه چاپی

عنوان : طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور

چاپی : I-446.pdf I-446.pdf دست‌نویس : ID-446.pdf ID-446.pdf تاریخ سند : 1393/01/31 شماره چاپ : 985

توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/01/24 به تصویب نرسید.