[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
تاریخ : 1393/02/07

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

چاپی : P-432.pdf P-432.pdf تاریخ سند : 1393/02/07 شماره چاپ : 1002

پیوست ها

1393/4/14 پیوست پیوست : P-432-P.pdf P-432-P.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 936

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/02/07

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) دهم

جزئیات رکورد ۲

تاریخ : 1393/02/07

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 2

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) دهم
811901 عباس فلاحی باباجان عباس فلاحی باباجان آذربایجان شرقی (اهر / هریس) نهم