[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/02/21 مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.
تاریخ : 1393/02/21

نسخه چاپی

عنوان : طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه

چاپی : I-449.pdf I-449.pdf دست‌نویس : ID-449.pdf ID-449.pdf تاریخ سند : 1393/02/31 شماره چاپ : 1021

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/02/21 مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.