[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
تاریخ : 1393/03/13

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

چاپی : P-315.pdf P-315.pdf تاریخ سند : 1393/03/13 شماره چاپ : 1036

پیوست ها

1393/4/8 پیوست پیوست : P-315-P1.pdf P-315-P1.pdf
1393/03/20 پیوست پیوست : P-315P.pdf P-315P.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1019، 596

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/03/13

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 21

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
813989 محمدحسن آصفری محمدحسن آصفری مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) نهم
701748 علی اکبر آقایی مغانجویی علی اکبر آقایی مغانجویی آذربایجان غربی (سلماس) نهم
701756 نیره اخوان بیطرف نیره اخوان بیطرف اصفهان (اصفهان) نهم
701766 لاله افتخاری لاله افتخاری تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم
813751 عیسی امامی عیسی امامی گلستان (آق قلا / گرگان) نهم
813543 جمشید جعفرپور جمشید جعفرپور فارس (خنج / لارستان / گراش) دهم
812719 مجید جلیل سرقلعه مجید جلیل سرقلعه چهار محال بختیاری (لردگان) نهم
812641 مجتبی رحماندوست مجتبی رحماندوست تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
701842 فاطمه رهبر فاطمه رهبر تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
701843 علی اصغر زارعی علی اصغر زارعی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم
812713 سیدسعید زمانیان دهکردی سیدسعید زمانیان دهکردی چهار محال بختیاری (شهرکرد) نهم
761192 احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی اصفهان (اصفهان) دهم
701855 محمد سقایی محمد سقایی فارس (استهبان / نیریز) نهم
812717 امیرعباس سلطانی امیرعباس سلطانی چهار محال بختیاری (بروجن) نهم
812598 زهره طبیب زاده نوری زهره طبیب زاده نوری تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم
812715 حمیدرضا عزیزی فارسانی حمیدرضا عزیزی فارسانی چهار محال بختیاری (اردل  / فارسان / کوهرنگ) نهم
812248 سکینه عمرانی سکینه عمرانی اصفهان (سمیرم) نهم
701893 محمدحسین فرهنگی محمدحسین فرهنگی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم
813980 شهلا میرگلوی بیات شهلا میرگلوی بیات مرکزی (زرندیه / ساوه) نهم
701976 محمدجواد نظری مهر محمدجواد نظری مهر گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی) نهم
812331 ابراهیم نکو ابراهیم نکو تهران (رباط کریم) نهم