[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تامین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران
تاریخ : 1393/03/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح تامین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران

چاپی : I-466.pdf I-466.pdf دست‌نویس : ID-466.pdf ID-466.pdf تاریخ سند : 1393/04/16 شماره چاپ : 1067