[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح حمایت از سلامت و حقوق جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)
تاریخ : 1393/04/18

نسخه چاپی

عنوان : طرح حمایت از سلامت و حقوق جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)

چاپی : I-476.pdf I-476.pdf دست‌نویس : ID-476.pdf ID-476.pdf تاریخ سند : 1393/04/31 شماره چاپ : 1100