[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب 1392
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1393/05/01 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1393/05/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب 1392

چاپی : I-485.pdf I-485.pdf دست‌نویس : ID-485.pdf ID-485.pdf تاریخ سند : 1393/05/18 شماره چاپ : 1126

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1393/05/01 به تصویب نرسید.