[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/05/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-487.pdf I-487.pdf دست‌نویس : ID-487.pdf ID-487.pdf تاریخ سند : 1393/05/28 شماره چاپ : 1128