[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای
تاریخ : 1393/05/26

نسخه چاپی

عنوان : طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای

چاپی : I-493.pdf I-493.pdf دست‌نویس : ID-493.pdf ID-493.pdf تاریخ سند : 1393/06/05 شماره چاپ : 1146