[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تاسیس سازمان های استانی توسعه عمران دریا و سواحل
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/0519 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1393/05/19

نسخه چاپی

عنوان : طرح تاسیس سازمان های استانی توسعه عمران دریا و سواحل

چاپی : I-489.pdf I-489.pdf دست‌نویس : ID-489.pdf ID-489.pdf تاریخ سند : 1393/05/25 شماره چاپ : 1138

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/0519 به تصویب نرسید.