[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
تاریخ : 1393/05/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

چاپی : I-499.pdf I-499.pdf دست‌نویس : ID-499.pdf ID-499.pdf تاریخ سند : 1393/06/05 شماره چاپ : 1157