[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
تاریخ : 1393/06/03

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

چاپی : P-502.pdf P-502.pdf تاریخ سند : 1393/06/03 شماره چاپ : 1168

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1164

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/06/03

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 5

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
813914 قاسم احمدی لاشکی قاسم احمدی لاشکی مازندران (نوشهر / چالوس) دهم
813370 قاسم جعفری قاسم جعفری خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم
813644 محمدمهدی زاهدی محمدمهدی زاهدی کرمان (راور / کرمان) دهم
813642 محمدرضا پورابراهیمی داورانی محمدرضا پورابراهیمی داورانی کرمان (راور / کرمان) دهم
701916 جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی گیلان (رشت) دهم