‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش مرکز پژوهش ها ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
تاریخ : 1393/06/03

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

چاپی : G-502-13859.pdf G-502-13859.pdf تاریخ سند : 1393/06/02 شماره چاپ : 1164