[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از دو درصد (2%) به چهار درصد (4%) منابع عمومی دولت
تاریخ : 1393/07/28

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از دو درصد (2%) به چهار درصد (4%) منابع عمومی دولت

چاپی : P-517.pdf P-517.pdf تاریخ سند : 1393/07/28 شماره چاپ : 1227

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1225

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/07/28

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 7

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
813751 عیسی امامی عیسی امامی گلستان (آق قلا / گرگان) نهم
701801 موسی الرضا ثروتی موسی الرضا ثروتی خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم
812713 سیدسعید زمانیان دهکردی سیدسعید زمانیان دهکردی چهار محال بختیاری (شهرکرد) نهم
701882 محمدقسیم عثمانی محمدقسیم عثمانی آذربایجان غربی (بوکان) دهم
701970 مقداد نجف نژاد مقداد نجف نژاد مازندران (بابلسر / فریدون کنار) نهم
814030 سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی هرمزگان (جاسک / رودان / میناب) نهم
701991 عزت اله یوسفیان ملا عزت اله یوسفیان ملا مازندران (آمل) دهم