‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار
تاریخ : 1393/08/05

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار

چاپی : C1-157.pdf C1-157.pdf تاریخ سند : 1393/08/19 شماره چاپ : 1263

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 249