‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الحاق یک بند به ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی
تاریخ : 1393/08/24

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الحاق یک بند به ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی

چاپی : P-392.pdf P-392.pdf تاریخ سند : 1393/08/24 شماره چاپ : 1275

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 845

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/08/24

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 2

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
701784 علاءالدین بروجردی علاءالدین بروجردی لرستان (بروجرد) دهم
701914 اسماعیل کوثری اسماعیل کوثری تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم