[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها
تاریخ : 1393/09/05

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها

تاریخ سند : 1393/09/05 شماره چاپ : 1221

پیوست ها

1393/7/28-پیوست پیوست : P-277-P.pdf P-277-P.pdf
1393/09/05 پیوست 1 پیوست : P-277P1.pdf P-277P1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 551

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1393/09/05

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
813751 عیسی امامی عیسی امامی گلستان (آق قلا / گرگان) نهم