[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام تقدیم لایحه ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه حمایت از مالکیت فکری
تاریخ : 1393/10/17

نسخه چاپی

عنوان : لایحه حمایت از مالکیت فکری

چاپی : I-541.pdf I-541.pdf دست‌نویس : ID-541.pdf ID-541.pdf تاریخ سند : 1393/12/06 شماره چاپ : 1316