[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/11/12 مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.
تاریخ : 1393/11/12

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-548.pdf I-548.pdf دست‌نویس : ID-548.pdf ID-548.pdf تاریخ سند : 1393/11/27 شماره چاپ : 1338

توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/11/12 مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.