‹ وضعیت قبلی [4]

5 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره لایحه ارزیابی زیست محیطی
تاریخ : 1394/01/18

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره لایحه ارزیابی زیست محیطی

چاپی : P-481.pdf P-481.pdf تاریخ سند : 1394/01/18 شماره چاپ : 1201

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1122

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1394/01/18

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 5

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم
813714 سیدسعید حیدری طیب سیدسعید حیدری طیب کرمانشاه (کرمانشاه) نهم
701893 محمدحسین فرهنگی محمدحسین فرهنگی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم
812263 سید محمدحسین میرمحمدی سید محمدحسین میرمحمدی اصفهان (خوانسار / گلپایگان) نهم
760253 علی اکبر ناصری علی اکبر ناصری مازندران (بابل) نهم