[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
تاریخ : 1393/11/15

نسخه چاپی

عنوان : طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

چاپی : I-556.pdf I-556.pdf دست‌نویس : ID-556.pdf ID-556.pdf تاریخ سند : 1394/01/29 شماره چاپ : 1379