[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1394/01/30 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1394/01/30

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور

چاپی : I-557.pdf I-557.pdf دست‌نویس : ID-557.pdf ID-557.pdf تاریخ سند : 1394/02/06 شماره چاپ : 1386

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1394/01/30 به تصویب نرسید.