[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/04/20

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : P-487.pdf P-487.pdf تاریخ سند : 1394/04/20 شماره چاپ : 1488

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1128

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1394/04/20

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 3

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
813983 محمدابراهیم رضایی محمدابراهیم رضایی مرکزی (خمین / محلات) نهم
861889 محمدمهدی مفتح سمنان (تویسرکان) نهم (میان دوره ای)
812277 محمدجواد کولیوند محمدجواد کولیوند البرز (کرج) دهم