[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1394/05/04 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1394/05/04

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

چاپی : I-590.pdf I-590.pdf دست‌نویس : ID-590.pdf ID-590.pdf تاریخ سند : 1394/05/11 شماره چاپ : 1507

توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1394/05/04 به تصویب نرسید.