[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تشکیل سازمان قرآن کریم
تاریخ : 1394/05/07

نسخه چاپی

عنوان : طرح تشکیل سازمان قرآن کریم

چاپی : I-594.pdf I-594.pdf دست‌نویس : ID-594.pdf ID-594.pdf تاریخ سند : 1394/05/24 شماره چاپ : 1513