[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی
تاریخ : 1394/05/06

نسخه چاپی

عنوان : طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی

چاپی : I-591.pdf I-591.pdf دست‌نویس : ID-591.pdf ID-591.pdf تاریخ سند : 1394/05/17 شماره چاپ : 1510