‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)
تاریخ : 1394/04/15

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)

چاپی : C1-402.pdf C1-402.pdf شماره چاپ : 1546

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 861