[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده به پیمانکار
تاریخ : 1394/06/30

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده به پیمانکار

چاپی : I-604.pdf I-604.pdf دست‌نویس : ID-604.pdf ID-604.pdf تاریخ سند : 1394/07/14 شماره چاپ : 1557