[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
تاریخ : 1394/07/08

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

چاپی : I-613.pdf I-613.pdf دست‌نویس : ID-613.pdf ID-613.pdf تاریخ سند : 1394/07/25 شماره چاپ : 1579

پیوست ها

1394/8/12- اصلاحیه 1 پیوست : I-613E1.pdf I-613E1.pdf