1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح نظام جامع رسانه های همگانی
تاریخ : 1395/03/30

نسخه چاپی

عنوان : طرح نظام جامع رسانه های همگانی

چاپی : I-48.pdf I-48.pdf دست‌نویس : ID-48.pdf ID-48.pdf تاریخ سند : 1395/04/19 شماره چاپ : 57