[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تنقیح قوانین ورزش
توضیحات : عنوان قبلی طرح: طرح نسخ برخی از قوانین ورزش و اصلاح و دائمی کردن برخی دیگر
تاریخ : 1395/03/23

نسخه چاپی

عنوان : طرح تنقیح قوانین ورزش

چاپی : I-38.pdf I-38.pdf دست‌نویس : ID-38.pdf ID-38.pdf تاریخ سند : 1395/04/21 شماره چاپ : 45