جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
180 طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸
» 1399/06/25 : گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
1399/06/16
دوره : یازدهم
705 طرح حفاظت و مدیریت رودخانه های کشور
» 1399/02/06 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/10/29
دوره : دهم
670 لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
» 1398/11/01 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/12
دوره : دهم
632 الحاق یک بند به ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
» 1398/07/10 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/05/26
دوره : دهم
602 اصلاح ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 10/10/1379
» 1398/11/01 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/04/25
دوره : دهم
566 طرح احداث سرپناه
» 1398/04/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/02/22
دوره : دهم
461 طرح تنقیح قوانین حوزه محیط زیست
» 1399/03/26 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1397/06/13
دوره : دهم
436 لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی
» 1398/10/24 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/05/03
دوره : دهم
391 طرح الزام دولت به توقف مطالعه ، اجراء و توسعه طرحهای انتقال آب و سد سازی در حوضه های آبریز رودخانه ها ، تالاب ها و دریاچه های محلی بمدت پنج سال
» 1397/02/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/02/02
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/11/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم