جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
439 طرح استفساریه ماده ( ۸۱ ) قانون مالیات های مستقیم
» 1399/11/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/11/07
دوره : یازدهم
425 طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی
» 1400/01/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/01/18
دوره : یازدهم
375 طرح اصلاح قانون هوای پاک مصوب ۹۶/ ۲۵/۴
» 1400/01/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/08/09
دوره : یازدهم
276 اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی
» 1399/10/07 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1399/05/28
دوره : یازدهم
232 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
» 1399/11/28 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/04/21
دوره : یازدهم
225 طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی
» 1400/02/08 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/06/25
دوره : یازدهم
180 طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸
» 1399/06/25 : گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
1399/06/16
دوره : یازدهم
127 لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
» 1399/12/02 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/05/01
دوره : یازدهم
111 لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر
» 1398/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/01
دوره : یازدهم
46 طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه محیط زیست
» 1399/05/21 : گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1399/05/01
دوره : یازدهم