جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
632 الحاق یک بند به ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
» 1398/07/10 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/05/26
دوره : دهم
602 اصلاح ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 10/10/1379
» 1398/05/28 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/04/25
دوره : دهم
566 طرح احداث سرپناه
» 1398/04/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/02/22
دوره : دهم
461 طرح تنقیح قوانین حوزه محیط زیست
» 1397/07/17 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/06/13
دوره : دهم
436 لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی
» 1397/11/14 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1397/05/03
دوره : دهم
391 طرح الزام دولت به توقف مطالعه ، اجراء و توسعه طرحهای انتقال آب و سد سازی در حوضه های آبریز رودخانه ها ، تالاب ها و دریاچه های محلی بمدت پنج سال
» 1397/02/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/02/02
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1397/12/27 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1396/11/16
دوره : دهم
363 طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال
» 1398/01/20 : بایگانی
1396/10/26
دوره : دهم
342 طرح اصلاح تبصره بند(ب) ماده(35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
» 1397/01/19 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1396/09/05
دوره : دهم
319 لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)
» 1397/03/03 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/06/08
دوره : دهم